Toronto Metropolitan University
Browse
gıda politikaları ve kanada örneği.doc (53.5 kB)

Gıda Politikaları ve Kanada Örneği

Download (53.5 kB)
journal contribution
posted on 2023-09-01, 19:39 authored by Mustafa KocMustafa Koc

[para. 1]: "Gıda politikaları pek çoğumuzun gündelik endişeleri arasına girmeyen bir kavram. Gida politikası dendiğinde ne kastettiğimiz bile çok net değil. Türkçe politika kavramı İngilizce’de “politics,” ve “policy” kavramlarını kapsıyor. En genel anlamında politikanın karşılığı “siyaset” anlamına geliyor. Siyaset genel anlamıyla toplumu oluşturan farklı çıkar, görüş ve değerler arasındaki güç mücadelelerini, uzlaşma ve çatışmaları kapsayan toplumsal ilişkiler yumağını tanımlıyor. Köylülük ve toprak ağalığı arasındaki toprak ve suya erişim konusunda verilen mücadeleler, az gelişmiş ülkeler ile Dünya Tıcaret örgütü arasındaki egemenlik mücadeleleri, gıda sektöründe çalışan emekçilerin çok uluslu gıda devleri karşısında verdikleri hak mücadeleleri ve bu mücadelelerde siyasi partilerin, devletin kimin yanında yer aldığı gibi sorunlar gıda siyasetinin ilgi alanına giriyor (Candel and Pereira 2017; Koc, 2013; Lang ve Heasman, 2015; Marsden ve Morley 2014)."

History

Language

Turkish

Usage metrics

  Sociology

  Categories

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC