Toronto Metropolitan University
Browse
Korona Günleri Sanal Konferansları Kitabı-36-40.pdf (94.9 kB)

Gıda Krizi, Gıda Politikaları Ve Yönetişim Mekanizmaları

Download (94.9 kB)
conference contribution
posted on 2023-09-05, 16:18 authored by Mustafa KocMustafa Koc

Yirmibirinci yüzyılın ikinci on yılını tamamladığımız bu günlerde modern gıda sisteminin ve küresel kapitalizmin sürdürülebilirliğini test eden bir ikiz krizle karşı karşıyayız. Bir yanda halk sağlığını tehdit eden bir salgın hastalık, bir yanda da milyarlarca insanın geçimini tehdit eden bir küresel ekonomik kriz. Bu konuşmamda bu ikiz krizin gıda sistemi için oluşturduğu tehditlere ve gıda egemenliği, gıda güvencesi ve güvenliği için önerilen politika ve yönetişim mekanizmalarına değineceğim.

History

Language

Turkish

Usage metrics

  Centre for Studies in Food Security

  Categories

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC