Toronto Metropolitan University
Browse
Kent Gıda Politikaları Arayışı - Mustafa Koç, Hülya Koç.pdf (222.58 kB)

Kent Gıda Politikaları Arayışı

Download (222.58 kB)
journal contribution
posted on 2023-09-01, 19:39 authored by Mustafa KocMustafa Koc, Hülya Koç

[para. 1]: "Beslenme en temel insan haklarından biridir. 1996 Dünya Gıda Zirvesinde gıda güvencesi olmayan insan 

sayısının 2015 yılına kadar 800 milyondan 400 milyona indirilmesi hedeflenmiştir (FAO,1996). Ancak tüm çabalara rağmen 2022 tahminleri 828 kişinin kişinin yeterince gıdaya erişemediğini göstermektedir (FAO, 2022). COVID-19, bölgesel savaşlar, iklim değişimi ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin bu sayıların önümüzdeki yıllarda daha da artıracağından endişe edilmektedir. Bu nedenle sağlıklı, sürdürebilir ve krizlere dirençli kent gıda sistemleri geliştirmek amacıyla pek çok kentin önlemler aldığı."

History

Language

Turkish

Usage metrics

  Sociology

  Categories

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC